Psyllium seed husk Plantago ovata

Psyllium seed husk Plantago ovata

Regular price $6.80 Sale

Psyllium seed husk whole

Comes in 3 sizes. 4 oz, 8 oz and 1 pound (16 oz)